SzűkítésJelenleg 1 bejegyzés található 19 September 2017 dátummal

Az NKE docense a KÉSZ országos kongresszusán

    • zacharpeter 01
    • zacharpeter 02
    • zacharpeter 023jpg
  • Előző
  • Következő

Dr. Zachar Péter Krisztián, az NKE egyetemi docense, a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék megbízott tanszékvezetője tartott eszmetörténeti előadást 2017. szeptember 16-án az Országgyűlés Felsőházi üléstermében a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége országos kongresszusán. A „Védők és építők – Magyarok a keresztény Európában” című rendezvényen elhangzott előadásában a magyar történelem egyes korszakaiban hazánk európai és keresztény gyökereit igyekezett felvázolni. Külön hangsúllyal mutatta be az elmúlt százötven évből azokat a magyar gondolkodókat, akik különböző válsághelyzetek és kihívások közepette is elkötelezettek voltak nem csak a nemzet védelme, de egyben az európai szolidaritás és szubszidiaritás eszméi mellett is. Előadásában rámutatott, hogy a "keresztény Európa" és annak további fenntartása nem hiú ábránd. A "keresztény Európa" és ezen belül a "keresztény Magyarország" fogalma nem a ténylegesen egyre fogyó hívőkkel azonosítandó, nem vallásbeli kérdés. Az előadásban vázolta, hogy a keresztény Európa a bonyolult több mint kétezer éves tradíciónk és hagyományunk, az ebből építkező és sajátos jelrendszert létrehozó emlékezetközösség, a bennünket meghatározó szociokulturális valóság, morális értékeink és az ezekből kinövő jogi hagyományaink, a szolidaritás, a közös jólét, a szubszidiaritás, a közös biztonságunk együttesen.

A rendezvényen felszólalt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, aki a kereszténydemokrata politizálás hagyományai és lehetőségei mellett külön hangsúllyal beszélt Magyarország jövőjéről Európában.  Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek Reform és hűség című előadásában a magyar történelem azon örökségét igyekezett középpontba állítani, melynek megőrzése nemcsak a keresztény hívők, de minden magyar állampolgár számára is érték.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke nyitó beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország a történelem során a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védőbástyája volt. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a reformáció és a keresztény örökség kapcsolatáról, annak teológiai és társadalmi hatásairól beszélt. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke egy kérdést próbált megválaszolni: Európa vajon egy mítosz vagy egy álom? Ennek kapcsán hasonlította össze Európa születésének erőszaktól sem mentes görög mítoszát és Pál apostol Európába hívásának álmát az evangéliumból és mindennek máig ható morális következményeit. Gál Kinga európai parlamenti képviselő, az Európai Néppárt alelnöke elsősorban a keresztény alapokon álló társadalomról és ezen belül a családok szerepéről és jelentőségéről beszélt felszólalásában. Makláry Ákos parókus, a KÉSZ elnöke a keresztényüldözés különböző megjelenési formáiról beszélt napjainkban, melyhez akár a jogrendszert is fel tudják használni egyes országok Európában. Míg Török Tamás, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár a hivatal tevékenységét és jövőbeni terveit ismertette. Benvin Sebastian SVD, a Pápai Missziós Művek igazgatója az oktatás és nevelés jelentőségét hangsúlyozta a társadalmak európaiságának és kereszténységének megőrzése kapcsán.