SzűkítésMinden Címke 102

Demonstrátori megbízások átvétele a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon

  • demonstr2
  • demonstr1
 • Előző
 • Következő

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar júniusban demonstrátori pályázatot hirdetett. A kiváló tanulmányi eredménnyel és kiemelkedő közösségi tevékenységgel rendelkező pályázók által beadott jelentkezések közül az illetékes szervezeti egységek javaslata alapján a Kar dékánja a következő hallgatók részére adott demonstrátori megbízást a 2017/2018 tanévre:

 • Juhász Katalin (Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék)
 • Katona Réka (Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék)
 • Meszner Dorottya  (Európai Köz- és Magánjogi Tanszék)
 • Szabó Mátyás (Nemzetközi Jogi Tanszék)
 • Szarka Melitta (Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék)
 • Tományi Enikő (Amerika Tanulmányok Kutatóközpont)
 • Záhoczky Csenge (Európa-tanulmányok Tanszék)


A megbízott demonstrátorok részt vehetnek gyakorlatok és szemináriumok vezetésében, demonstrációk tartásában, segíthetik a tanszékeken folyó oktatási, nevelési és tudományos munkát, valamint az oktatás- és tudományszervezési tevékenységet, továbbá részt vehetnek a tanszékekhez kötődő tudományos rendezvények szervezésében és a hallgatókkal való kapcsolattartásban.

A hallgatók 2017. szeptember 5-én vették át dr. Bóka János tudományos és nemzetközi dékánhelyettes úrtól a demonstrátori megbízásokat.

A demonstrátori megbízást elnyert hallgatóinkak gratulálunk és sok sikert kívánunk az előttük álló feladatokhoz!