Tisztelt Első Éves Hallgatónk!

Beiratkozással kapcsolatos információk

A képzésére, valamint a 2016/2017. tanévre történő beiratkozás

időpontja 2016. augusztus 23.

alapszakos hallgatók részére: 10.00

mesterszakos hallgatók részére: 14.00

helyszíne a Ludovika Kampusz (Budapest, Ludovika tér 2.), 2. emelet 226-os terem.


A felvételt nyert jelentkezőnek a felvételi határozatban szereplő szakra, munkarendre kell beiratkoznia. A beiratkozáson kötelező a részvétel.


a beiratkozásra feltétlenül hozza magával:

 • alapképzésre történő beiratkozás esetén eredeti érettségi bizonyítványt és egy másolati példányát;
 • mesterképzésre történő beiratkozás esetén eredeti főiskolai/egyetemi oklevél és egy másolati példányát;
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) eredeti és egy másolati példányát;
 • 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt (csak eredeti példányt áll módunkban elfogadni);
 • személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyigazolvány, jogosítvány…) és egy másolati példányát;
 • a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ) igazoló hatósági bizonyítványt és egy másolati példányát;
 • adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványt és egy másolati példányát;
 • bankszámlaszámot (bank pontos megnevezése, bankszámlaszám);
 • 1 db igazolványképet, amelynek hátoldalán fel van tüntetve a név és a születési dátum;
 • támogatott hallgatók közszolgálati ösztöndíjszerződést 3 eredeti példányban / önköltséges hallgatók képzési szerződést 3 eredeti példányban (kari honlapról - netk.uni-nke.hu - letölthető 2016. augusztus 11-től - Hallgatóknak/Tanulmányi ügyek/Elsőéveseknek menüponton belül);
 • Neptun rendszerből nyomtatott, majd kitöltött és aláírt beiratkozási lapot egy példányban

(A Központi Tanulmányi Hivatal mellékelt tájékoztatója szerint).


Hallgatói szerződésminták:

A beiratkozás napján tájékoztatást kap a tanulmányai sikeres elvégzéséhez szükséges információkról valamint a Neptun.net rendszer használatáról.


A 2016/2017. tanév I. félév beosztása


Regisztrációs hét:                                2016. augusztus 22. - 2016. szeptember 4.

Szorgalmi időszak:                              2016. szeptember 5. - 2016. december 16.

A nappali munkarenden az oktatás szeptember 5-én „A” héttel kezdődik.

Vizsgaidőszak:                                     2016. december 19. - 2017. január 27.


Hallgatói jogviszony


A hallgatói jogviszony az első félévre történő beiratkozással jön létre. Az első évfolyamra történő beiratkozást követően a hallgatónak minden félévben bejelentkezési kötelezettsége van.

A karra történő beiratkozás feltétele a felvételt rögzítő felvételi határozat, vagy az átvételt engedélyező határozat. A büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány.

Felhívjuk figyelmét, hogy aki felvételt nyert, de nem iratkozik be, annak hallgatói jogviszonya nem jön létre, ezáltal a regisztrációs időszak végén az elektronikus nyilvántartási rendszerből törli az Intézmény.


A hallgatói jogviszony szünetelése (passzív félév)

A jelenleg hatályos szabályzatok értelmében az első félév szüneteltetésére nincs lehetőség.


A hallgató ABBAN AZ ESETBEN tekinthető az ELSŐ félévben aktív hallgatónak, ha:

 • a beiratkozási kötelezettségének eleget tett (beiratkozási lap kitöltése, szerződés kitöltése, megjelölt dokumentumok leadása stb.);
 • a NEPTUN rendszerben rendelkezik végleges egyéni tanrenddel, amely tartalmazza a minimális tanegység felvételét;

egyéb, a félév aktívvá tételéhez kapcsolódó kötelezettségének eleget tett (pl.: önköltség megfizetése), a NEPTUN rendszerben aktív félévet regisztrált az aktuális félévre.


Az önköltség befizetése

Az önköltség összegéről és befizetésének módjáról szóló tájékoztató megtalálható a http://netk.uni-nke.hu honlapon Hallgatóknak/Hallgatói pénzügyek menüpont alatt.

Pénzügyekkel kapcsolatos kérdései esetén a Gazdasági Osztályhoz fordulhat, elérhetőségük a kari honlapon szintén megtalálható.


Kollégium


A 2016/2017-es tanév kollégiumi felvételi eljárással kapcsolatban keressék a Kar pályázati felhívását a Kar honlapján (http://netk.uni-nke.hu) a Hallgatóknak/Kollégium menüponton belül. A pályázatra a netpun.net rendszeren keresztül lehet jelentkezni a 2016. július 27. és 2016. augusztus 12. közötti időszakban.


A képzéssel kapcsolatos minden további aktuális információt megtalál az egyetem (http://uni-nke.hu), illetve a Kar (http://netk.uni-nke.hu) honlapján, valamint kérdései esetén forduljon bizalommal a Tanulmányi Osztályhoz.